Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1081903

Aşağıdaki konulardan hangisi iktisadın bir alt dalı olan eğitim ekonomisi kapsamına girmez?


Eğitimin finansmanı

Eğitimin yöntemleri

Eğitim ve sanayinin etkileşimi

İşgücü piyasasında eğitimin getirisi

Eğitimin ekonomik büyümeye etkisi


Yanıt Açıklaması:

Eğitim ekonomisi İktisadın oldukça geniş kapsamlı ve gittikçe gelişen bir alt disiplinidir: İşgücü piyasasında eğitimin getirisi, eğitim politikası ve eğitimin kalitesi, eğitim ve sanayinin etkileşimi, eğitimin ekonomik büyümeye etkisi ve eğitimin finansmanı gibi konuları kapsar.

Yorumlar
  • 0 Yorum