Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1097902

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Schultz (1963)'un eğitimin faydaları üzerine yaklaşımı içinde yer alır?

I. S¸u anki tüketim bileşeni,

II. Geleceğe dair bir tüketim bileşeni  

III. Yatırım bileşeni yani beşeri sermaye yatırımı


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Schultz (1963) eğitimin faydaları üzerine üçlü bir yaklaşım sergiler: S¸u anki tüketim bileşeni, örneğin sadece bilgi elde etmenin hazzı; ikinci ola- rak geleceğe dair bir tüketim bileşeni yani eğitim sayesinde diğer malları tüketebilme olanağının art- ması-sağlık harcamalarının artması vb. gibi- ve son olarak yatırım bileşeni yani beşeri sermaye yatırımı.

Yorumlar
  • 0 Yorum