Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1149776

İş piyasalarının başlıca görevi işgücünün etkin dağılımını gerçekleştirmektir ve bu oldukça zor bir iştir buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Piyasalar emek arz ve talebi yönünden oldukça dinamiktir.

Piyasada ücretler değişebilir ve emek hareketlidir böylece piyasanın hareketliliği sağlanmış olur.

Piyasalar arz yönünden her yıl piyasaya yeni çalışanlar girer. ve mevcut çalışanların bir kısmı da iş değiştirir.

Piyasada dengenin bozulması durumunda ekonomik kriz ortaya çıkar ve çok sayıda firma kapanır, çok sayıda çalışan işten çıkartılır.

Piyasalar talep yönünden firmaların kapanması piyasadan çekilmesiyle bazı firmaların piyasa yeni giriş yapmasıyla ve bazılarının da işlerini büyütmesiyle ilave çalışana ihtiyaç olur.


Yanıt Açıklaması:

İş piyasalarının başlıca görevi, işgücünün etkin dağılımını gerçekleştirmektir. Piyasanın gerek arz gerekse talep yönünün oldukça dinamik olduğu göz önünde bulundurulursa bu gerçekleştirilmesi bir hayli zor bir görevdir. Arz yönünden her yıl piyasaya yeni işçiler girer ve mevcut çalışanların bir kısmı iş değiştirirken, talep yönünden de kimi işveren firmasını kapatıp piyasadan çekilirken bazıları da piyasaya yeni giriş yapmakla, bir kısmı da işini büyüttüğü için ilave işçiye ihtiyaç duyar. Böylesine dinamik iki unsurun dengede olabilmesi, ücretlerin değişebilmesi ve emeğin hareketliliği sayesinde mümkün olmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum