Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #722322

Aşağıdakilerden hangisi emeğin piyasa ücretinin doğal ücretin altında olduğu durumda meydana gelecek olaylardan biridir?


İşçilerin refah düzeylerinin artması

İnsanların evliliklerini ertelemesi

Nüfus artışının olması

Emek arzının artması

Kıtlık kanununun devreye girmesi


Yanıt Açıklaması:

Tersi durumda, emeğin piyasa ücreti doğal ücretinin altında olduğunda ise işçiler sefalete düşecekler ve özellikle çocuk ölümleri artacaktır. Düşük ücretler aynı zamanda insanların evliliklerini ertelemelerine sebep olacaktır. Bu faktörler orta vadede emek arzının azalmasına, bu ise emeğin piyasa ücretinin doğal ücret düzeyine yükselmesine yol açacaktır. Bu nedenle klasik iktisatçılara göre uzun dönem emek arz eğrisi doğal ücret düzeyinde sonsuz esneklikte bir eğridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum