Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #727629

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir emek piyasasının varsayımlarından biri değildir?


Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.

Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından birbirinden farklıdır.

İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.

İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur.


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabetçi emek piyasasında; firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler, firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler, işçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler, iş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur ve işçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur gibi varsayımlar söz konusudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum