Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #727905

Aşağıdakilerden hangisi Doğal Ücret Teorisi’nin başlıca hatalarından biridir?


Emeği bir mal gibi değerlendirmemeleri

Malthus’un Nüfus Teorisi’ne dayandırılmış olması

Ücret yükselmelerine bağlı olarak nüfusun otomatik bir şekilde azalacağı varsayımıyla hareket edilmesi

Emek talebinin sürece dahil edilmesi

Kısa dönemli ücret artışını açıklamak için ortaya atılmış olması


Yanıt Açıklaması:

Doğal Ücret Teorisi’nin başlıca hatalarından biri Malthus’un Nüfus Teorisi’ne dayandırılmış olmasıdır. Malthus sadece belirli bir dönemi kapsayan tarihsel analizini gerçekleştirirken gıda maddeleri için fiili (o zamanki) üretim rakamlarını dikkate almış, nüfus artışını fiziki imkânlara (potansiyele) göre hesaplamıştır. Eğer her iki değişken için de tarihi rakamları karşılaştırmış olsaydı hayvansal ve bitkisel ürünlerin artış oranları ile nüfus artışı arasında fark olmadığını görecekti. Klasik teoriler zaman ve bölge şartları ile sınırlı gözlemlerini genelleştirmek suretiyle ciddi yanılgıya düşmüşlerdir. Nitekim zaman Malthus’un görüşlerinin doğru olmadığını kanıtlamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum