Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #731407

I. Büyük firmalar küçük firmalara oranla daha emek yoğun firmalardır ve yüksek ücret ile emek kalitesini arttırmayı amaçlar. II. Büyük firmalardaki uzmanlaşma daha fazla işyerinde eğitim yatırımı gerektirir ve  eğitim ile birlikte verimliliğin ve ücretlerin artması beklenen bir durumdur. III. Büyük firmalar işgücünü denetlemenin güçlüğü nedeniyle  etkin ücret modellerinden ‘kaytarma modeli’ çerçevesinde yüksek ücret verirler. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri firma ölçeği büyüdükçe ücretlerin de artmasının nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Firma ölçeği büyüdükçe ücretlerin de artmasının çeşitli nedenleri vardır. Büyük firmalar küçük firmalara oranla daha sermaye yoğun firmalardır. Emek kalitesi ve sermaye yoğunluğu birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu için bu firmaların kaliteli işçi çalıştırmaları gerekir. Kaliteli işçilerin ücretleri yüksektir. Büyük firmalar ayrıca işgücünü denetlemenin güçlüğü nedeniyle etkin ücret modellerinden ‘kaytarma modeli’ çerçevesinde yüksek ücret verirler. Burada amaç piyasadaki diğer firmalardan yüksek ücret vererek kaytarmanın fırsat maliyetini yükseltmek ve kaliteli işçiler için firmayı çekim merkezi haline getirmektir. Ayrıca büyük firmalardaki uzmanlaşmanın daha fazla işyerinde eğitim yatırımı gerektirdiği bilinmektedir. Eğitim ile birlikte verimliliğin ve ücretlerin artması beklenen bir durumdur.

Yorumlar
  • 0 Yorum