Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1081917

Aşağıdakilerden hangisi, bir piyasa başarısızlığı olarak, bir firma ya da bireyin faaliyetinin, karşılıksız olarak bir başka firma ya da kişiye sağladığı yarar ya da zarara verilen addır?


Dışsallık

Tek tipleşme

Standartlaşma

Yarı kamu malı

Beşeri sermaye


Yanıt Açıklaması:

Dışsallık: Bir piyasa başarısızlığı olarak, bir firma ya da bireyin faaliyetinin, karşılıksız olarak bir başka firma ya da kişiye sağladığı yarar ya da zarara verilen addır.

Yorumlar
  • 0 Yorum