Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1098568

Aşağıdakilerden hangisi Minimum Yapabilirlikler Yaklaşımı ile ilgilidir?


Birey üzerinden analiz yapmaz, yapıya ve kurumlara önem verir.

Eğitim-gelir ilişkisi ya da eğitimin sağladığı “yarar”ın sadece gelir artışı ile ölçülmesi çok yetersiz bir çabadır.

Piyasaları veri olarak almazlar, tersine neden piyasanın birbirinden farklı ve birbirleri arasında geçişkenlik olmayan katmanlara ayrıldığını merak ederler.

Toplumsal cinsiyet, patriyarka ya da erkek egemen ideoloji/sistem, yeniden üretim, hiyerarşik ikilikler ve cinsiyete dayalı iş bölümü gibi kavramlarla topluma ve hayata bakarlar.

Kapitalist sistemi sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eder.


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı ve C şıkkı Kurumcu İktisat: Katmanlı İşgücü Piyasaları (SLM) D şıkkı feminist teori, E şıkkı Radikal Marksist eleştiriler ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum