Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1149673

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi emek piyasası için yanlıştır?


Tam rekabetçi emek piyasasında sendikalar yoktur.

Tam rekabetçi emek piyasasında emek talebi en büyük olandır.

Tam rekabetçi emek piyasasında şeffaflık ve emek hareketliliği tamdır.

Tam rekabetçi emek piyasasında mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir.

Tam rekabetçi emek piyasasında işler ve işgücü homojen yapıdadır ve çok sayıdadır.


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabetçi bir emek piyasası için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmektedir.
• Firmalar karlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.
• Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
• Piyasada homojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler (birbirinin aynı özelliklere sahip).
• İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.
• Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur. Mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir

Yorumlar
  • 0 Yorum