Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #717274

Tam rekabet piyasasında piyasa ücretinin yükselip dengenin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açar?


İşgücünün bir kısmı ücrete razı oldukları hâlde iş bulamaz.

İşgücü arasındaki rekabet azalır.

İşverenler çalıştırmak için işçi bulamazlar.

İşverenler arasındaki rekabet artar.

Piyasa bir daha denge haline dönemez.


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabet piyasasında denge kararlı bir dengedir. Piyasa ücreti yükselirse denge bozulacak, yüksek ücret işçiler için cazip olduğundan  işgücünün belirli bir kısmı bu ücrette çalışmak isteyecektir. Ancak işverenler böyle bir yüksek ücret düzeyinde sadece belirli sayıda işçi çalıştırmak isteyeceklerinden, işgücünün bir kısmı ücrete razı oldukları hâlde iş bulamayacaklardır. Piyasada  bu şekilde işsizliğin olması, sayıları açık işlere göre fazla olan işçilerin istihdam imkânı bulabilmek için  birbirleriyle rekabete girmelerine neden olacaktır. İşgücü arasındaki rekabet artacaktır. Emek arz fazlasının neden olduğu bu rekabet ücretlerin kademeli olarak tekrar inmesini sağlayacaktır. Bu ücret düzeyinde ücrete razı olup çalışmak isteyen herkes iş imkânı bulduğundan, piyasa tekrar dengesine kavuşacaktır.


Ücret düzeyi denge düzeyinin altına inerse, bu durumda yukarıdaki durumun tersi söz konusu olacaktır. Ücret düşük olduğu için işverenler için cazip, işçiler için arzulanmayan bir durum oluşacaktır. Bu ücret düzeyinde işverenler belirli bir düzeyde işçi çalıştırmak isteyecekler,
ancak işgücünün yalnızca bir kısmı bu ücrete razı olarak piyasada çalışmak isteyecektir. Bu da  talep fazlasına yol açacak, işverenler çalıştırmak için işçi bulamayacaklardır. Bu durum, işverenlerin az sayıda işgücünü çalıştırmak için rekabete girmelerine neden olacaktır. Ücretler kademeli olarak yükselecektir ve piyasa yeniden denge seviyesine dönecektir.

Görüldüğü üzere ücret denge düzeyinin üzerine çıktığında işgücü arasındaki rekabet azalmayacak aksine artacaktır. Bu nedenle B seçeneği yanlıştır. C ve D seçeneklerinde verilen işverenlerin çalıştırmak için işçi bulamaması ve işverenler arasındaki rekabetin artması durumu ise ücretin denge düzeyinin altına düşmesi durumunda gerçekleşecektir. Ancak her iki durumda da -ücretin denge seviyesinin üzerine çıkması veya altına inmesi- piyasa denge düzeyine geri dönecektir. Bu nedenle C, D ve E seçenekleri de doğru değildir.

Ancak, ücret denge düzeyinin üzerine çıktığında işgücünün bir kısmı ücrete razı oldukları hâlde iş bulamayacaklardır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum