Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #722410

Aşağıdakilerden hangisi Marjinal Verim Teorisinin eleştirildiği alanlardan değildir?


İşverenlerin ve yöneticilerin karmaşık marjinal hesaplamaları yapamamaları

Uzun dönemde ücret oluşumunu açıklamakta yetersiz kaldığı

Kâr maksimizasyonu varsayımına dayanması

Tam rekabet piyasasının geçerli olduğunu varsayması

Ücret artışının verimliliği yükselttiği tezini göz ardı etmesi


Yanıt Açıklaması:

Marjinal verim teorisi işverenlerin ve yöneticilerin karmaşık marjinal hesaplamaları yapamamaları, kâr maksimizasyonu varsayımına dayanması, tam rekabet piyasasının geçerli olduğunu varsaymasıve ücret artışının verimliliği yükselttiği tezini göz ardı etmesi nedeniyle eleştirilirken uzun dönemde ücret oluşumunu açıklamakta yetersiz kalma durumu pazarlık gücü teorisinin eleştirildiği bir alandır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum