Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #723974

Oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı neyi gösterir?


Firmanın toplam emek arzı miktarını gösterir

Firmanın işsizlerin toplamı kadar işgücünü, ücreti yükseltmeksizin istihdam edebileceğini gösterir

Firmanın piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam ettikten sonra diğer firmalardan eleman transfer etmek durumunda kaldığı istihdam düzeylerini gösterir

Firmanın piyasadaki geçerli ücretten istihdam ettiği emek miktarını gösterir

Firmanın toplam emek talebi miktarını gösterir


Yanıt Açıklaması:

Oligopolcünün emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı, firmanın piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam ettikten sonra diğer firmalardan eleman transfer etmek durumunda kaldığı istihdam düzeylerini gösterir. Oligopolcü rakip firmalardan transfer yapmak istediğinde rakipleri de elemanlarını kaptırmamak için ücretleri yükseltirlerse emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı dik olacaktır. Öte yandan rakip firmalar oligopolcünün bu çabalarına karşılık vermezlerse emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı yatık olacak, oligopolcü ücreti fazla yükseltmeden rakip firmalardan personel transfer edebilecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum