Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #727814

I. İşçiye denge ücretinin üzerinde ücrete ödemek
II. İşçiye denge ücretinin altında ücret ödemek
III. İşçiye denge ücreti düzeyinde ücret ödemek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri karını maksimize etmek isteyen bir firmanın yapmak istemeyeceği bir durumdur?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

II-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Kârını maksimize etme amacında olan hiçbir firma, işgücüne denge ücretinin üstünde bir ücret teklif etmeyecektir. Çünkü firma, denge ücretinde zaten dilediği kadar işgücünü bulabilmektedir. İşgücü emininde zorluk olmadığı hâlde işçiye daha yüksek ücret verilmesi firmaların amaçlarının kârlarını maksimize etmek olduğu varsayımına ters düşecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum