Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #731496

I. İstihdam ayrımı II. Ücret ayrımı III. Yetkinlik ayrımı IV. Meslek ayrımı                                                Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri emek piyasalarında işleri birbirinden farklı hale getirerek ücret farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olan ayrımcılığın uygulamada görülen şekilleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

II ve III

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Emek piyasalarında işleri birbirinden farklı hale getirerek ücret farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olan unsurlardan biri de ayrımcılıktır. Uygulamada ayrımı istihdam ayrımı, ücret ayrımı ve meslek ayrımı olarak üç şekilde görmek mümkündür. Bir işveren belirli demografik gruba mensup işçilerden hoşlanmıyorsa kârlı da olsa onları istihdam etmeyebilecektir (istihdam ayrımı). Ayrımın bir başka türü de ‘ücret ayrımı’ dır. Örneğin ayrımcı bir işveren aynı işi yapmak üzere hem kadınları hem de erkekleri istihdam ettiği halde –yasal olmamakla birlikte- kadınlara daha düşük ücret verebilir. Mesleki ayrımda ise ayrıma tabi tutulan grupların belirli mesleklere girmeleri engellenerek onların istenmeyen mesleklerde yoğunlaşmaları sağlanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum