Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #727564

Aşağıdakilerden hangisi Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından MarshallHicks Türetilmiş Talep Kanunları olarak özetlenen emek talep esnekliğini artıran unsurlar arasında yer almaz?


Üretilen malın fiyat esnekliğinin yüksekliği

Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payının büyüklüğü

Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmenin kolaylığı

Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliğinin büyüklüğü

Çapraz ücret esnekliğinin düşüklüğü


Yanıt Açıklaması:

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından MarshallHicks Türetilmiş Talep Kanunları adı altında özetlenmiştir. Buna göre, diğer şeyler sabitken;

  • Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse,
  • Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse,
  • Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa,
  • Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.  Doğru cevap E'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum