Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141550

Beşeri sermaye ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. İşçiler ve işverenler rasyoneldir ve tam rekabetçi işgücü piyasası etkin çalışır
  2. Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur
  3. Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer
  4. Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret/kazanç düzeyi arasında, doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır.
  5. Beşeri sermaye, ilave yatırımın ilave üretim azalmasına  yol açtığı bir üretim aracıdır.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

Beşeri sermayede işçiler ve işverenler rasyoneldir ve tam rekabetçi işgücü piyasası etkin çalışır,Ücret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur,Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer,Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret/kazanç düzeyi arasında, doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır ve beşeri sermaye, ilave yatırımın ilave üretim artışına yol açtığı bir üretim aracıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum