Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1141571

Amartya Sen’in Yapılabilirlikler yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. eğitim-gelir ilişkisi ya da eğitimin sağladığı yararın Beşeri Sermaye Teorisinin odaklandığı gibi sadece gelir artışı ile ölçülmesi çok yetersiz bir çabadır.
  2. bireylerin sahip oldukları gelir gibi iktisadi kaynaklar bireyin bundan yarar sağladığı anlamına gelmeyebilir.
  3. Bireyin bu kaynakları davranışlara dönüştürme kapasitesi ‘yapabilirlikleri’ sonucunda uygun bir biçimde işlevsel hale gelmeleri ile ilgilidir.
  4. eğitim sadece gelir arttıran bir araç değil kendi içinde bir amaçtır.
  5. eğitim sadece gelir arttıran bir araçtır kendi içinde bir amaç değildir.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

Amartya Sen’in Yapabilirlikler Yaklaşımına göre eğitim-gelir ilişkisi ya da eğitimin sağladığı yararın Beşeri Sermaye Teorisinin odaklandığı gibi sadece gelir artışı ile ölçülmesi çok yetersiz bir çabadır. Zira bireylerin sahip oldukları gelir gibi iktisadi
kaynaklar bireyin bundan yarar sağladığı anlamına gelmeyebilir. Bireyin bu kaynakları davranışlara dönüştürme kapasitesi ‘yapabilirlikleri’ sonucunda uygun bir biçimde işlevsel hale gelmeleri ile ilgilidir. Dolayısıyla Sen’in yaklaşımında eğitim sadece gelir arttıran bir araç değil kendi içinde bir amaçtır.

Yorumlar
  • 0 Yorum