Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #728907

I. İşlerin Heterojenliği
II. İşgücünün Homojenliği
III. Emek Piyasasındaki aksaklıklar
Yukarıdakilerden hangileri ücret farklılığına yol açan nedenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Ücret farklılıklarının çok sayıda nedeni olabilmektedir. Ancak bu soruya kestirmeden bir cevap vermek gerekirse ‘ücret farklılıklarının temel nedeninin gerçek hayatta tam rekabet piyasasının varsayımlarının geçerli olmamasıdır’ diyebiliriz. Çünkü gerçek hayatta işler ve işgücü homojen değildir ve emek piyasaları da mükemmel bir şekilde işlemez, aksar.

Yorumlar
  • 0 Yorum