Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1154860

I. İş Kanunu haftalık çalışma saatini 48 saat olarak belirlemiştir.

II. Çalışma yaşı 18 olarak belirlenmesine rağmen, bu yasanın ihlal edildiği görülmüştür.

III. İş Kanunu gibi yasalara rağmen, işçilerin oldukça sağlıksız koşullarda yaşadıklarını gösteren raporlar vardır.

Yukarıdakilerden hangileri işçilerin çalıştıkları koşullar açısından doğru olarak ifade edilmiştişr?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Çalışma süreleri açısından, İK haftalık çalışma sürelerini istisnalar dışında 48 saat olarak belirlenmiştir.  Çalışma yaşı açısından bakıldığında, 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 1936 tarihli İK, çalışma yaşına ilişkin minimum sınırlar getirmişlerdi. Döneme ilişkin birçok gözlem, yasalardaki yetersiz düzenlemeler, bu yasanın ihlal edildiğini göstermiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bakıldığında, İK başta olmak üzere birçok yasanın koruyucu hükümleri şu ya da bu ölçüde uygulamaya aktarılamamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum