Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1374816

1980 sonrasının iktisat politikalarının temelini oluşturan unsurlardan biri hangisidir?


Yerli üretime ağırlık verme

Tüketim kısıtlanması

Devletleştirme politikalarına ağırlık verilmesi

Tarımsal girdilerin arttırılması

Küresel sermaye ile bütünleşme


Yanıt Açıklaması:

1980 sonrasının iktisat politikalarının temel hedefi dışa açık/ihracata yönelik sanayileşme, küresel sermaye ile bütünleşme ve liberalleşme olarak tanımlanabilir. Yeni modelin temel özelliğinin, “ücretlerin düşürülmesi yoluyla yurtiçi talebin daraltılarak, yurtdışı pazarlara ihraç edilecek bir artığın yaratılması” olduğu vurgulanmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum