Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #594992

İşverenlerin lokavt hakkı hangi düzenleme ile anayasal bir statü kazanmıştır ?


1924 Anayasası

1960 Anayasası

5018 Sayılı işçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

1982 Anayasası


Yanıt Açıklaması:

1982 Anayasası’nın 54. maddenin başlığı, grev hakkı ve lokavt şeklindedir. 1961 Anayasası’nda grev
hakkına yer verilmiş ancak lokavt ifadesine yer verilmemişti. Böylece lokavta anayasal bir statü
tanınmamıştı. 1982 Anayasasında ise lokavta yer verilmiştir. Bu değişiklik 1982 Anayasası’nın temel
yaklaşımı açısından önemli bir gösterge niteliğindedir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan farklı olarak lokavta yer vermiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum