Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #595346

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki azalmanın nedenleri arasında yer almaz?


Özelleştirmeler

Ücretlerin yükselmesi

Alt işveren uygulaması

Hizmet satın alma

Dışsallaştırma


Yanıt Açıklaması:

Toplu iş sözleşmesi kapsamının en yüksek olduğu 1988’i esas alacak olursak toplu iş sözleşmesi kapsamı 1 milyon 590 binden 786 bine gerilemiştir. Diğer bir ifadeyle toplu sözleşme kapsamı yarı yarıya azalmıştır. Kamu kesiminde 900 bine yakın olan toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısı 400 bin civarına gerilemiştir. Bu sayıya belediye çalışanları dâhildir. Kamudaki bu hızlı gerilemenin en önemli nedeninin özelleştirmeler ile dışsallaştırma (alt işveren ve hizmet satın alma) yöntemleri olduğu
bilinmektedir. Kamu kesimindeki toplu sözleşme kapsamı özel sektörden hızlı erimiştir. 1985 ve 1986 yıllarına göre kamu kesimindeki erime yüzde 50’den fazladır. Özel sektörde toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı 300 bin civarına gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle bu veriler özel sektörde toplu sözleşme kapsamının (fiilî sendikalaşma oranının) yüzde 3 civarına indiğini göstermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum