Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #763824

1955-1965 yılları arasında kadınların işgücüne katılma oranlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik krizler

Kentleşme 

Sanayileşme

Toplumsal cinsiyetçilik

Okullaşma


Yanıt Açıklaması:

Kadınların işgücüne katılma oranı, çok sayıda sosyo-ekonomik faktör tarafından etkilenmektedir ve evrensel olarak erkeklerinkinden düşüktür. Bu açıdan dönem itibariyle Türkiye’nin durumu da, bütün ülkelerle benzeşmektedir. 15 ve daha yukarı yaştaki kadın nüfus için bu oran 1955’te %72,01,
1960’ta %65,35, 1965’te %56,62'dir. Rakamlardan, Türkiye’de işgücü ne katılma oranlarının zaman içerisinde her iki cins itibariyle de düşüş gösterdiği, ancak kadınlar açısından bu düşüşün çok daha ciddi boyutlarda olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, kadınların işgücü içinde zaten düşük olan oranları daha da azalmaktadır. Bu azalma üzerinde etkide bulunan faktörlerin başında, kentleşme gelmektedir. Doğru yanıt B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum