Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #784786

Emek sermaye karşıtlığını yönetme süreçlerinde, işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış işbirliğine ne ad verilir?


Korporatizm

Kapitalizm

Taylorizm

Keynesçilik

Neo-korporatizm


Yanıt Açıklaması:

Emek sermaye karşıtlığını yönetme süreçlerinde, işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış işbirliğine neo-korporatizm adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum