Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #785501

1980 sonrasında sendikacılık örgütlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Sendikal haklarda artış yaşanır.

Sendikaların toplumsal, iktisadi ve siyasal etkisi güçlenir.

Sendika sayısında bir azalma yaşanır.

Merkezileşme eğilimi azalır.

Sendikalaşmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeler azalır.


Yanıt Açıklaması:

1980 sonrasında sendikal haklarda yaşanan sınırlamalara paralel olarak sendikaların toplumsal, iktisadi ve siyasal etkisi zayıflamıştır. Zorunlu işkolu sendikacılığı ilkesi nedeniyle sendika sayısından bir azalma yaşanmış ve merkezileşme eğilimi artmıştır. Sendika kurmayı ve sendikalaşmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeler nedeniyle sendikalaşma oranlarında düşüş yaşanmaya başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum