Çalışma İlişkileri Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #785863

Piyasanın işleyişine müdahale edilmesine karşı çıkan, çalışma ilişkilerinde esneklik ve kuralsızlığı, ekonomik alanda özelleştirmeleri ve kamunun ekonomiye müdahalesini en aza indirmeyi hedefleyen ve 1980 sonrası yaygınlaşan iktisat politikalarına ne ad verilir?


Liberalizm

Neo-liberalizm

Kapitalizm

Kısıtlayıcı Ekonomi Politikaları

Tasarruf Politikası


Yanıt Açıklaması:

Piyasanın işleyişine müdahale edilmesine karşı çıkan, çalışma ilişkilerinde esneklik ve kuralsızlığı, ekonomik alanda özelleştirmeleri ve kamunun ekonomiye müdahalesini en aza indirmeyi hedefleyen ve 1980 sonrası yaygınlaşan iktisat politikalarına yeni / neo liberalizm denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum