Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1077486

Aşağıdakilerden hangisinde suçun konusuna ait bir özellik dolayısıyla nitelikli hal oluşmaktadır?


Kasten yaralamanın üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe
karşı işlenmesi

Yağma suçunun konut veya işyerinde işlenmiş olması

Kasten öldürmenin “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya
işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla” (m. 82/1- h) işlenmesi

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun “cinsel amaçla” işlenmesi

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın “kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde
bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya” olması


Yanıt Açıklaması:

Suçun konusuna ait bir özellik nitelikli hâli oluşturabilir. Örneğin hırsızlık suçunun konusunu oluşturan eşyanın “kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya” olması buna örnek gösterilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum