Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1078885

İlgilinin rızasına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İlgilinin rızası, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm haklar bakımından hukuka uygunluk nedenini oluşturur

İlgilinin rızasını yazılı olarak beyan etmesi yeterlidir.

İlgilinin rızasının açık ve yazılı olması gerekir.

İlgilinin rızasının açık olması gerekir.

Beyanda bulunan kişinin, rızaya ehil olması (anlama kabiliyeti) gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Beyanda bulunan kişinin, rızaya ehil olması gerekir (anlama kabiliyeti): Kural olarak,
her ayırt etme yeteneği bulunan kişi rıza açıklamasında bulunabilir. Rızaya ehliyet açısından Medeni Kanunun fiil ehliyetine ilişkin kuralları burada geçerli değildir. Burada
önemli olan ilgilinin, söz konusu haktan vazgeçmesinin anlamını, kapsamını ve önemini
algılayabilecek durumda olmasıdır. Eğer rıza gösteren hangi yararlardan ne oranda vazgeçtiğini ve hangi rizikoların bu vazgeçmeye bağlı olduğunu anlıyorsa, anlama kabiliyeti
ve dolayısıyla rıza açıklamasında bulunmaya ehildir

Yorumlar
  • 0 Yorum