Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1201003

Mehmet,  aracıyla hız sınırlarına uygun bir şekilde seyir halinde ilerlemektedir. O esnada gökyüzünde bir kargo uçağının kaptanı olan Robert, bir anlık dalgınlığı sonucu kargo kapaklarından birisini açmıştır. Açılan bu kapaktan 20 kg ağırlığında bir keçi Mehmet’in aracının ön kaputuna düşmüştür. Mehmet ne olduğunu anlayamamış ve ani bir şekilde frene basmıştır. Aracın hakimiyeti kaybolmuş ve yol kenarında otobüs bekleyen İsmail, Mehmet’in aracının altında kalarak can vermiştir.

 Yukardaki olaya göre, Mehmet’in cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasıtlı insan öldürmeden sorumludur.

Bilinçli taksirle insan öldürmeden sorumludur.

Mehmet’in herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.

Bilinçsiz taksirle insan öldürmeden sorumludur

Neticesi nedeniyle ağırlaşan insan yaralamadan sorumludur.


Yanıt Açıklaması:

Taksir, bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle istemediği ve fakat öngörülebilir bir neticeyi gerçekleştirmesi olarak tarif edilmektedir. Buna göre, objektif olarak öngörülen özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle işlenebilen suçlar taksirlidir.

Olayda ise fail kendisinden beklenen objektif özen yükümlülüğünü göstermiştir. Failin gökyüzünden gelen bir cismi öngörmesi ve önlemesi failden beklenemez.

Yorumlar
  • 0 Yorum