Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1249223

A, B’nin C’yi vurduğunu görmüştür. C’yi yakalamak için koşar ve C’nin üzerine atlayarak yakalar. Bu sırada C'nın kolu incinir A’nın fiili hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamındadır?


Hakkın kullanılması

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Hukuka aykırı ve bağlayıcı emrin yerine getirilmesi

Kanun hükmünü icra (görevin ifası)


Yanıt Açıklaması:

Hukuk düzeninin tekliği ilkesi gereği, bir kimsenin bir taraftan belli bir davranışta bulunmak bakımından kanun tarafından yetkili kılınması, diğer taraftan ise böyle bir davranışta bulunmasından dolayı cezalandırılması söz konusu olamaz. Kanun hükmünü yerine getirme görevi çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Bununla birlikte sivil kişilerin de kanunen belli konularda kamu göreviyle yetkili kılındığı hâller olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum