Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #791592

  1. Ceza muhakemesi hukuku, suç teşkil eden bir fiilin işlenmesi ile başlar ve failin bulunması ile sona erer.
  2. Ceza muhakemesi hukuku, bu sürece katılan kişilerin hak, görev ve yetkilerini düzenler.
  3. Ceza muhakemesi hukuku, iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetten oluşur.

Yukarıda ceza muhakemesi hukuku ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ceza muhakemesi hukuku ise, suç teşkil eden bir fiilin işlendiği şüphesiyle başlayıp bu şüphenin failin lehine veya aleyhine yenilenmesine kadar devam eden süreci ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum