Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #847488

"Görevi kötüye kullanma" suçu TCK'nın hangi maddesinde yer almaktadır?


255

256

257

258

259


Yanıt Açıklaması:

Örneğin görevi kötüye kullanma suçundan (m. 257) dolayı kamu görevlisinin cezalandırılabilmesi için, görevinin gereklerine aykırı davranmak suretiyle
“kamunun zararına” veya “kişilerin mağduriyetine” ya da “üçüncü kişilerin haksız bir kazanç” sağlamasına neden olması gerekmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum