Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #856260

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince örf ve adetler nasıl yer almaktadır?


Birincil dereceden kaynak değeri bulunmaktadır

İkincil dereceden kaynak değeri bulunmaktadır

Kaynak değeri bulunmamaktadır

Delil yetersizliğinde kaynak değeri vardır

suçta kaynak kabul edilir ancak cezada kaynak değeri yoktur


Yanıt Açıklaması:

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, örf ve âdetin ceza hukukunda kaynak değeri bulunmamaktadır. Bu itibarla örf ve âdetin bir fiili suç hâline getirme, suç olan bir fiili suç olmaktan çıkartma veya suç teşkil eden bir fiilin cezasını ağırlaştırma gücü bulunmamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum