Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #856340

Hangi ilkeye göre suç teşkil eden fiillerin neler olduğunun kanunda açıkça tanımlanmasının kanun koyucu tarafından yapılması gerekmektedir?


Belirlilik ilkesi

Kanunilik ilkesi

Evrensellik ilkesi

Kıyas yasağı

Şahsilik ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Kanunilik ilkesi gereğince, kanun koyucuya yüklenen diğer bir yükümlülük, suç teşkil eden fiillerin neler olduğunun kanunda açıkça tanımlanmasıdır

Yorumlar
  • 0 Yorum