Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1077448

I. Yağma

II. Dolandırıcılık

III. Hırsızlık

IV. Kasten öldürme

V. Özel belgede sahtecilik

Yukarıdaki suçlardan hangisi çok hareketli suçlar arasında yer alır?


I, II ve III

I ve II

I, II ve IV

III, IV ve V

I, II ve V


Yanıt Açıklaması:

Kanuni tanımında birden çok harekete yer verilen suçlara “çok hareketli suç” denir. Bu tür suçların oluşması için kanuni tanımda gösterilen hareketlerin tamamının yapılması gerekir. Örneğin yağma suçu (m. 148), cebir veya tehditle bir malın alınmasıyla oluşan bir suçtur. Keza dolandırıcılık suçu (m. 157) da hileli hareketlerin yanı sıra yarar sağlanmasını gerektirmektedir. Aynı şekilde özel belgede sahtecilik suçunun (m. 207) oluşabilmesi
için failin hem sahte bir özel belge düzenlemesi, hem de bu belgeyi kullanması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum