Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1085797

Kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıktan ne anlaşılmaktadır?


Suç

Ceza

Kabahat

Cürüm

Cünha


Yanıt Açıklaması:

5237 sayılı TCK ile suçlar arasındaki “cürüm” ve “kabahat” ayrımı kaldırılmış, mülga 765 sayılı TCK’deki kabahatlerin önemli bir kısmı suç olmaktan çıkarılmıştır. Artık hukukumuzda bir suç türü olarak kabahatler yer almamaktadır. Kabahatler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ayrıca düzenlenerek teorik ve sistematik bir temele oturtulmuştur. Kabahatler Kanunu’nun 2. maddesine göre “Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.”

Yorumlar
  • 0 Yorum