Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #1124911

Aşağıdakilerden hangisi ihmali suçlar bakımından söylenebilir?


Gerçek ihmali suçlarda kişinin sorumlu tutulabilmesi için garantör sıfatının olması gerekir.

Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçu gerçek olmayan ihmali suçtur.

Gerçek ihmali suçlar, ihmali hareketin bizzat suç tipinde gösterildiği suçlardır.

Gerçek ihmali suçlar neticeli suçlardandır.

İhmali suçlar, gerçek ihmali, görünüşte ihmali ve bileşik ihmali
şeklinde üçe ayrılmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Gerçek ihmali suçlar, ihmali hareketin bizzat suç tipinde gösterildiği suçlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum