Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #791594

  1. Basın Kanunu
  2. Sermaye Piyasası Kanunu
  3. Çocuk Koruma Kanunu

Yukarıda verilen Kanunlardan hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ceza hukukunun kaynakları doğrudan ve dolayısıyla kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır. Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmeler doğrudan kaynakları; doktrin ve yüksek mahkeme içtihatları ise dolayısıyla kaynakları oluştururlar. Kuşkusuz hangi fiillerin suç teşkil ettiğini belirleyen tek kanun Türk Ceza Kanunu değildir. Türk Ceza Kanunu dışında, suç ve ceza hükmü içeren veya ceza hukukuna ilişkin hükümler taşıyan birçok özel kanun da bulunmaktadır. Bu kanunlara 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu örnek olarak gösterilebilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum