Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #791669

  1. Bir fiilin hukuka aykırı olması, onun bütün hukuk sistemine aykırı olması anlamına
    gelir.
  2. Bir fiilin diğerine nazaran daha az veya daha çok hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkündür. 
  3. İşlenen fiille bir suç tipinin unsurlarının gerçekleştirilmesi, bu fiilin hukuka aykırılığına karine oluşturmaz.

Yukarıda hukuka aykırılık ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III 

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bu nedenle, fiilin bir niteliğini oluşturan hukuka aykırılık derecelendirmeye tabi tutulamazken, hukuka aykırı olan fiilin bizzat kendisini ifade eden haksızlığın bir derecelendirmeye tabi tutulması mümkündür. Bu nedenle, bir fiilin diğerine nazaran daha az veya daha çok hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkün değilken, bir fiilin diğerine göre daha az veya daha çok haksızlık teşkil ettiğini ifade etmek mümkündür. Bu nedenle (II) yanlıştır.

İşlenen fiille bir suç tipinin unsurlarının gerçekleştirilmesi, aynı zamanda bu fiilin hukuka aykırılığına karinedir. Ancak bu karine, somut olayda fiilin, görevin ifası (m. 24/1), meşru savunma (m. 25/1), hakkın kullanılması veya ilgilinin rızası (m. 26/1–2) hukuka uygunluk nedenlerinden biri çerçevesinde işlendiğinin tespit edilmesiyle geçerliliğini yitirebilir. Dolayısıyla, bir fiilin tipe uygun olduğu belirlendikten sonra, ilk olarak, bu davranışın bir hukuka uygunluk nedeni çerçevesinde işlenip işlenmediği belirlenmelidir. Bu nedenle (III) yanlıştır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum