Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #791680

Hukuka uygunluk sebeplerinden "görevin ifası" ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Bu hukuka uygunluk nedeninin kaynağı doğrudan doğruya kanundur.

Bu hukuka uygunluk nedeninin gerekçesi, kişinin böyle bir davranışta bulunmak bakımından kanun tarafından yetkilendirilmiş olmasıdır. 

Zor kullanma ve silah kullanma yetkisi verilen kişilerin, bu yetkilerini kanundaki şartlara uygun olarak kullanmaları hâlinde, işlenen fiil hukuka uygun olacaktır

Kanun hükmünü yerine getirme görevi sadece kamu görevlilerine aittir, sivil kişiler bu hukuka uygunluk nedenine tabi değillerdir.

Kanunlara uygun bir şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gibi düzenleyici işlemlerin
de “kanun” kapsamında olduğu kabul edilmeli ve şartları varsa görevin ifası kapsamında değerlendirilmelidir. 


Yanıt Açıklaması:

Kanun hükmünü yerine getirme görevi çoğunlukla kamu görevlilerine aittir. Bununla birlikte sivil kişilerin de kanunen belli konularda kamu göreviyle yetkili kılındığı hâller olabilir. Örneğin CMK’nın 90. maddesinin 1. fıkrasında kolluk görevlilerinin yanı sıra, suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ve kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme olanağı bulunmayan bir kimseyi herkesin yakalama yetkisinin olduğu kabul edilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum