Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #791692

Sağlığı bozulan bir kişinin bedeni üzerinde tıbbi müdahaleye izin vermesinin, bu müdahaleyi hukuka uygun hâle getirmesi hangi hukuka uygunluk nedenine örnek olarak verilebilir?


İlgilinin rızası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

Görevin ifası

Tedavi hakkı


Yanıt Açıklaması:

İlgilinin rızası 26. maddenin 2. fıkrasında “Kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hakkına ilişkin olmak üzere, açıkladığı rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmez.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgilinin rızası çerçevesinde işlenen fiilden dolayı kimseye ceza verilmemesinin nedeni, madde gerekçesinde ilgilinin rızasının işlenen fiili hukuka uygun hâle getirmesi olarak gösterilmiştir. Böylelikle kanun koyucu ilgilinin rızasının bir hukuka uygunluk nedeni olduğunu kabul etmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum