Ceza Hukuku Deneme Sınavı Sorusu #859506

Bir kişi bir suçu taksirle işlemişse bu ne anlama gelmektedir?


Bilinçli bir şekilde işlediği

Yanlışlıkla işlediği

Suçu işlemiş olma olasılığı olduğu

Bilinçsiz bir şekilde işlediği

Suçu ortaklı işlemiş olduğu


Yanıt Açıklaması:

Kast ve taksir, zorunlu olarak, bir kişiye karşı işlenen fiilde birlikte bulunmaz. Başka bir  anlatımla, tek fiille, aynı suç tipi bakımından, aynı konu ve mağdurla ilgili olarak, aynı anda hem kasten hem de taksirle hareket edilemez. Örneğin fail, mağdurun kafasına demir çubukla sert bir şekilde vurarak onu öldürse, ya kasten (olası) ya da taksirle (bilinçli) öldürme suçunu işlemiş olur. Dolayısıyla bu olayda failin hem kasten hem taksirle bu suçu işlediğini söylemek mümkün değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum