Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #835321

Ceza hukuku kamusal düzeni korumayı amaçlar. Ceza hukuku emir ve yasak ihtiva eden normlardan oluşur. Tanımlanan suçlara ilişkin yaptırımları belirlemek de ceza hukukunun bir işlevidir.  Ceza hukukunun işlevine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve III

I ve II

Yalnız I

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tüm hukuk kurallarının amacı, toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk disiplinleri gibi ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder. Ceza hukuku, örneğin “kimseyi öldürme!”, “başkasının malını çalma!” şeklinde emir ya da yasak ihtiva eden normlar ve bu normların ihlali halinde uygulanacak olan yaptırımlarla toplumsal düzeni korumayı amaçlar. Buna göre, ceza hukukunun temel işlevi; toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Devlet, toplumsal düzeni koruma görevini, ceza hukuku kuralları olmaksızın etkin bir şekilde yerine getiremez. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum