Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794363

  1. Suçun mağduru, suçun konusunun ait olduğu kişidir.
  2. Mağduru olmayan bir suç yoktur.
  3. Mağdur gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

Yukarıda mağdur ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II 

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Fail gibi mağdur da ancak gerçek kişi olabilir. Tüzel kişiler ise, suçtan zarar gören olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum