Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #816936

I. Hırsızlık suçu

II. Yağma suçu

III. Kasten adam öldürme

IV. Özel belgede sahtecilik

Düzenleniş biçimine göre suçlar ele alındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tek hareketli suçlara örnek teşkil etmektedir?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Kanuni tarifine göre, oluşumu için tek hareketin icrasının yeterli görüldüğü suçlara “tek hareketli suç” denilir. Örneğin, kasten öldürme ve hırsızlık suçu tek hareketli suçtur. Kanuni tanımlarına göre bu suçların oluşması için, öldürme ve alma hareketlerinin gerçekleştirilmesi yeterlidir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum