Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #817065

Taksir ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Taksirin cezalandırılmasının nedeni, dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlal edilmesidir.

TCK’nin öngördüğü sistemde, taksir “bilinçsiz taksir” ve “bilinçli taksir” şeklinde ikili bir ayrıma tâbi tutulmuştur.

Bilinçli taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Bilinçli taksiri bilinçsiz taksirden ayıran temel ölçüt, bilinçli taksirde istenmeyen netice fail tarafından öngörülürken bilinçsiz taksirde öngörülmemektedir.


Yanıt Açıklaması:

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi bilinçsiz taksiri ifade etmektedir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum