Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #835344

  1. Genel kanun-özel kanun ilişkisi ile genel norm-özel norm ilişkisi aynı şeyi ifade etmektedir.
  2. Özel norm-genel norm ilişkisinde özel normun önceliği ilkesi geçerlidir. 
  3. Özel norm-genel norm ilişkisi, normun genel kanun veya özel kanunda yer almasına göre tayin edilir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Genel kanun-özel kanun ilişkisi ile genel norm-özel norm ilişkisi birbirinden farklıdır. Genel kanun hem genel norm hem de özel norm ihtiva edebilir. Örneğin, görevi kötüye kullanma suçunun düzenlendiği TCK’nin 257. maddesi, zimmet suçunun düzenlendiği 247. maddesine nazaran özel normdur. Diğer taraftan zimmet suçuna ilişkin TCK’nin 247. maddesi, bankacılık zimmetinin düzenlendiği 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 160. maddesine nazaran genel normdur. Buna göre, özel norm-genel norm ilişkisi, normun genel kanun veya özel kanunda yer almasına göre değil, aynı hukuki değerin korunmasına yönelik olarak ek unsurlar ihtiva edip etmediğine göre belirlenir. Özel norm-genel norm ilişkisinde “özel normun önceliği ilkesi geçerlidir”, yani özel norm uygulanma önceliğine sahiptir. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum