Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #839641

Suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde kim tarafındanve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşan ceza hukuku disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Maddi ceza hukuku

Şekli ceza hukuku

İnfaz hukuku

Kabahatler hukuku

Hukuk muhakemeleri hukuku


Yanıt Açıklaması:

Ceza muhakemesi hukuku (şekli ceza hukuku), suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte
ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde kim tarafından
ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallardan oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum