Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #841691

İlgilinin rızasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


Kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakkın varlığı gerekir

Kişi rızaya ehil olmalıdır

İlgilinin rızasının fiili hukuka uygun hale getirebilmesi için, rızanın geçerli bir şekilde açıklanmış olması gerekir

Kişilerin kendilerine ait her hak üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilmeleri mümkündür

Rıza açıklaması, açık veya örtülü, yazılı veya sözlü olabilir


Yanıt Açıklaması:

Kişilerin kendilerine ait her hak üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilmeleri, hukuka uygunluk nedenlerinden ilgilinin rızası kapsamında kabul edilmez

Yorumlar
  • 0 Yorum